مقالات برگزیده همایش بیمه و توسعه معرفی شدند

168 مقاله ارسالی به دبیرخانه علمی بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه پس از سپری شدن فرایند داوری توسط چهار داور در جلسه کمیته علمی این همایش مورد ارزیابی قرارگرفت و در نهایت، 12 مقاله که بالاترین امتیاز را کسب کردند به صورت ارایه و 26 مقاله به صورت پوستری انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، عناوین این مقالات در دو بخش مقالات قابل ارائه و مقالات پوستری در سایت همایش به آدرس http://seminar25.irc.ac.ir بارگذاری شده و قابل رویت می‌باشند.

نوشته شده در 1397/9/6
آدرس خبر : http://seminar25.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=5
Power by seminar25.irc.ac.ir