تاریخ های مهم بیست و پنجمین همايش ملي بيمه و توسعه

شروع ثبت نام شرکت در همایش

متعاقباً اعلام خواهد شد

مهلت ارسال اصل مقاله 30 مهر ماه 1397
این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود
اعلام نتایج پذیرش مقالات

یکم آذر ماه 1397

آخرین مهلت ارسال فایل تصویری مقالات قابل ارائه

پنجم آذر ماه 1397

برگزاری همایش

13 آذر ماه 1397


بازگشت