مجموعه فایل‌های تصویری و سخنرانی های بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه
سخنرانی دبیر همایش جناب آقای دکتر صفری در افتتاحیه
سخنرانی رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران جناب آقای دکتر سلیمانی
سخنرانی معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر جهانگیری
سخنرانی وزیر اقتصاد جناب آقای دکتر دژپسند
سخنرانی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر جهانگرد

پنل جمع بندی بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه

بازگشت