لیست مقالات پوستری در بیست‌و‌پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه

رديف

عنوان مقاله

مؤلف/ مولفين

1

ارائه چارچوبی برای موفقیت استارتاپ‌های بیمه‌ای

محمدصادق زارع

2

استارتاپ‌های بیمه‌ای و تحول آفرینی در صنعت بیمه

احمدرضا ضرابیه

 دکتر ایمان اسطو

 علیرضا جاهدی

3

بررسی تأثیر سیاست‌های بخشی فناورانه مدیران صنعت بیمه بر عملکرد کارکنان

دکتر محمد اسماعیلی

 بهزاد سالمی

4

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (IT) بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بیمه براساس مدل "رودریگو و همکاران 2016 "

رسول رحمتی نودهی

 مریم حاجی قربانی

5

بررسی تأثیر مؤلفه‌های نوآوری باز خدماتی به منظور پیاده‌سازی در صنعت بیمه

نجمه ملایی

عباس طهماسبی

6

پتانسیل‌های کاربردی بلاک‌چین در صنعت بیمه: فرصت‌ها و چالش‌ها

شاهین طیار

 احسانه نظری

7

تأثیر گرایش به فناوری‌های نوآورانه در جذب مشتریان نسل‌های دیجیتال

دکتر سعید صحت

 منا میلانی

8

تحلیل بازار صنعت بیمه با رهیافت علیت‌ گرنجری معرفی سامانه "ایما"

سعید اسدی قراگوز

 حامد علی‌نژاد 

9

تحليل تأثير فناوري اطلاعات در ميزان وقوع تقلب و جعل

دکتر سجاد صالحي کردآبادي

 عليرضـا رســا

10

توسعه الگوی تحول دیجیتالی در صنعت بیمه

دکتر اعظم اسفیجانی

 حسینعلی بختیار نصرآبادی

 آسیه بختیار

11

جایگاه بازاریابی دیجیتالی و ریسک آن در فروش بیمه زندگی

حمیده زینلی

 رقیه کاظمی لای

12

حکمرانی داده؛ ضرورتی برای مواجهه با تحولات پیش روی صنعت بیمه

یحیی میرزائی پری

 مهدی خلیلی

 اطهر رضایی

13

رده‌بندی رفتار راننده با رویکرد شبکه‌های عصبی بازگشتی و کاربرد آن در بیمه اتومبیل

سید سعید هاشمی اسمعیل‌آباد

 بهنام کریمی 

فاطمه گلی‌وند درویش‌وند

14

سامانه سنهاب و تحلیل داده‌های آن بر اساس رویکرد SMART

 نجمه ملایی

عباس طهماسبی

15

شناسایی و ارزیابی شکاف‌های فناوری درصنعت بیمه با استفاده از مدل کپ‌تک

نوشین فائق

16

فرصت‌ها و محدودیت‌های پیاده‌سازی فناوری بلاک‌چین در صنعت بیمه در مقایسه با پایگاه داده سنتی

نیره نظر

محسن صابری

17

فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت‌های بیمه در ایران

محمدصادق صادقی

18

کاربرد الگوریتم‌های یادگیری ماشینی در پیش‌بینی ریسک بیمه‌های زندگی

مهدی شریفی

احمد سربخشیان

 آیدین رشیدی

19

کاربرد مدیریت فرایند کسب‌وکار در توسعه صنعت بیمه

آیدین رشیدی

 حمید رمضانی

20

مدل نوآوری در مؤسسه ارزیاب خسارت الکترونیک با استفاده از برنامه کاربردی خسارت

 نجمه ملایی

عباس طهماسبی

علی گندم گون

21

نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک در صنعت بیمه

دکتر مصطفی سرگلزایی

 محمد رحیمیان

پوریا مبینی

22

نقش فناوری اطلاعات در کاهش هزینه‌های بیمه‌گری و افزایش مزیت رقابتی همراه با ارائه الگو در صنعت بیمه

حوریا اصل فلاح

 مهدیه سهیلی فر

23

نقش فناوری‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه ایران

مهدی پناهی اسفرجانی

24

نقش محیط ریسک‌پذیر و مدیریت ریسک یکپارچه بر نوآوری در صنعت بیمه

دکتر ابراهیم عباسی

 فاطمه صیدی عقیل آبادی

 زهرا صیدی عقیل آبادی

25

نقش مدیریت فرایند کسب‌وکار در افزایش رضایت مشتریان شرکت‌های بیمه

سمیه موسوی قیداری

26

نقش و جایگاه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در صنعت بیمه کشور

رسول رحمتي نودهي

 مریم حاجی قربانی
بازگشت