لیست مقالات قابل ارائه در بیست‌و‌پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه

رديف

عنوان مقاله

مؤلف/ مولفين

1

ارزیابیKPI سیستم هوش تجاری بیمه

مونا پرستش

 طیبه قنبری

2

نقش فناوری اطلاعات در کاهش تقلبات و تخلفات بیمه‌ای

مژده نظرزاده دناک

 محمود سبزی

فرامرز خجیر

3

به‌کارگیری فناوری تلماتیک در بیمه اتومبیل

سمیه موسوی قیداری

4

بیمه‌های اتومبیل استفاده محور

سمانه محمدی

 محمد بنار

5

بررسی مقررات بازاریابی و فروش آنلاین بیمه در کشورهای منتخب

وحیده نورانی

6

بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری خدمات الکترونیک در صنعت بیمه ایران

دکتر امیرعباس کائینی

 زهرا صیدی عقیل آبادی

 فاطمه صیدی عقیل آبادی

7

نقش بلاک‌چین بر صنعت‌بیمه با رویکرد بهبود فرآیندها

مجید بنویدی

 سیدآرش ولی‌نیا

 دکتر یونس سلمانی

8

توسعه صنعت بیمه به کمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

آزاده بخشایش

9

شناسایی عوامل تاثیرگذار در پذیرش خدمات بیمه الکترونیکی مشتریان صنعت بیمه

امیر بهرامی

 کیومرث سمعی

 بهادر یاری پور

10

کاربرد الگوی Peer to Peer در صنعت بیمه ایران

سعید اسدی قراگوز

 کریم شهنازی

11

ضرورت و مزایای استفاده از گیمیفیکیشن در صنعت بیمه

عطیه بهشتی

 دکتر محبوبه اعلایی

12

رگ‌تک؛ روند نوظهور فناورانه در صنعت بیمه

عطیه بهشتی

 دکتر محبوبه اعلاییبازگشت