اعضای کمیته علمی بیست و پنجمین همايش ملي بيمه و توسعه

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 دکتر علی ابراهیم‌نژاد عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
2 دكتر محبوبه اعلايي عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه، سرپرست گروه عمومی بیمه
3 دكتر اكبر افتخاري عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ایران
4 مجید تقی لو مدیرکل نظارت بر بیمه‎های زندگی بیمه مرکزی ج.ا.ا
5 دکتر محمد تقی تقوی فرد عضو هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
6 دکتر محمدحامد جعفرزاده عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
7 دکتر مهدی حیدری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مالی دانشگاه خاتم
8 دکتر امیر صفری سرپرست پژوهشکده بیمه
9 احمدرضا ضرابیه مدیرعامل شرکت بیمه سامان
10 دکتر سید روح‌الله فاطمی اردکانی مدیرعامل شرکت توسن
11 دکتر سید محمدرضا فرحی مدير مالی گروه سرمایه‌گذاری شرکت رهنما
12 دكتر علي‌رضا ماهيار مشاور فناوري و نوآوري سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار
13 مهندس سیدقاسم نعمتی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ج.ا.ا
14 دکتر لیلی نیاکان عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه، سرپرست معاونت پژوهشی
15 مهدی نوروزی مدیر حراست فناوری اطلاعات بانک مرکزی ج.ا.ا


بازگشت